Мерве, 4 г.

Описание на проекта:
Детето ми казва, че децата също трябва да имат банкнота, но тяхната да се приема само за игри.

3
Гласа