Константин Николчев, 9 г.

Описание на проекта:
Банкнота с номинал 2000 лв, изобразена на нея Ламборгини.

101
Гласа