Елизабет Минкина, 9 г.

Описание на проекта:
Конкурс за моята паричка

3
Гласа