Валентина Илиева, 9 г.

Описание на проекта:
Банкнота от 100 сърца. Сърцето е нещо, което няма нужда от допълнителна защита. То не може да бъде фалшифицирани.

7
Гласа