Мартин Хаджиев, 11 г.

Описание на проекта:
Банкнота, на която е изобразен самият автор Мартин, като името му дори е вписано с червен цвят под образа. Това е вид валута, която обхваща целия свят, всички народи и дори Космоса.

43
Гласа