Михаила, 11 г.

Описание на проекта:
От Земята до Луната може да стигна едни мечти и дори да са малки нищо не пречи да се осъществяват.

45
Гласа