Константин Узунов, 11 г.

Описание на проекта:
За създаване на проекта е използван образа на българският революционер Христо Ботев. В банкнотата са включени различни защитни елементи, като релефен подпис, отличителни знаци и други.

302
Гласа