Александър Костадинов Костадинов, 12 г.

Описание на проекта:
Провокиран от бурното развитие на технологиите, Александър реши да уважи Джон Атанасов, бащата на първата електронна цифрова машина АВС. В банкнотата е нарисувал и първия електронен компютър, орденът Кирил и Методий, с който е награден през 1970г, както и склуптурната пластика, издигната в негова чест в София.

97
Гласа