Дария Георгиева Асенова, 12 г.

Описание на проекта:
Банкнотата изобразява големия български художник Илия Бешков и неговите карикатури на Бай Ганьо

93
Гласа