Теодора Красимирова Александрова, 12 г.

Описание на проекта:
Банкнотата ми изобразява българската роза.

2
Гласа