Лъчезар Муховски, 9 г.

Описание на проекта:
Банкнота от 50 спарти(измислена валута), изобразяваща българския ски състезател Алберт Попов

26
Гласа