Виктория, 10 г.

Описание на проекта:
Проект на Испанска песента с номинална 3000 песети с изобразен лик на Пабло Пикасо и портрата"Женска глава".

32
Гласа