Елисавета Ботева, 9 г.

Описание на проекта:
Банкнота от 10 Хубави думи. На банкнотата е написани дамо хубави и мили думи, защото те са уникален начин за разплащане и доброта.

2
Гласа