Румяна Русева, 6 г.

Описание на проекта:
Една банкнота според представите на дъщеря ми трябва да изобразява нещо много важно и в нейния случай реши това да е символ на семейството и природата, която ни дава всичко. Мисля, че и самата стойност избра според стойността, която възприема като най-висока.

6
Гласа