Александър Кудинев, 11 г.

Описание на проекта:
80 левова банкнота в стил на другите български банкноти.

92
Гласа