Гизем Орхан Хюсеим, 11 г.

Описание на проекта:
Творба на Гизем Хюсеин от гр. Шумен , НУ "Илия Р. Блъсков", 4 клас. Гизем: - Валутата, която представих в творбата си е свързана с ежедневието на майките и цели да покаже, колко безценни са те. Те са свърхчовеци, които заслужават да имат своя собствена валута и да се ползват с голяма привилегия пред света.

36
Гласа