Теодора Терзиева, 7 г.

Описание на проекта:
Паричка със златна рибка, която изпълнява желанията на детето. Слънцето и дъгата са символ на радостта и веселието . Тази паричка се ползва специално за деня на детето. С нея може да се посещават всички увеселителни паркове.

6
Гласа