Магдалена Колчева, 10 г.

Описание на проекта:
Интересена творческа задача, която провокира самостоятелно изследване на елементите на банкнотите!

2
Гласа