Мария Тасева, 8 г.

Описание на проекта:
Банкнота с номинал 10 Великденски уши. Номиналът на банкнотите е свързан с броя на ушите на изрисуваните зайци. На банкнотата е изобразен победителят в състезанието за засаждане на най-много моркови - Синият заек. Банкнотата има защитна вертикална лента в лявата страна и сериен номер, изписан в облачето горе в дясно. Защитните елементи се намират в синия кръг, описващ името на банкнотата.

5
Гласа