Кристиян Попов, 9 г.

Описание на проекта:
Нов дизайн на банкнота от 1000 лв. Звездичката и числото 1000 над подписа на Левски се виждат само на светлина. Има защити, които не се виждат на снимката - под думите на Левски се крие лъв, който се появява на ултравиолетова светлина, както и релефни и цветни участъци в лентата от ляво на банкнотата.

87
Гласа