Николай Толев, 10 г.

Описание на проекта:
Банкнота от 100 единици

133
Гласа