Мария-Магдалена Георгиева Бонева, 11 г.

Описание на проекта:
Банкнота се казва "хитри", наречена е на Хитър Петър. Номиналът е 999 , което идва от една от приказките за Хитър Петър, в която надлъгва чорбаджията. Издател на банкнотата е Хитра народна банка. Защитите й са българската шевица, възрожденската къща, красивата българска природа и номера, съчетание от годината на конкурса и номинала.

779
Гласа