Екатерина Драгиева, 11 г.

Описание на проекта:
Номинал на банкнотата - 200 лв, изображение - Петър Дънов

10
Гласа