Даниела Йорданова, 12 г.

Описание на проекта:
Моята паричка- 50 лева

102
Гласа