Луиза Бузи, 7 г.

Описание на проекта:
На тази банкнота е изобразено коте космонавт.

19
Гласа