Гизем Хюсеин Камбер, 10 г.

Описание на проекта:
Банкнота от 100лв.

28
Гласа