Димитър Ангелов Йосифов, 7 г.

Описание на проекта:
Как ще изглежда банкнотата от 100 евро в България.

46
Гласа