Борислава Петрова, 5 г.

Описание на проекта:
Моята паричка, през призмата на една прекрасна пет годишна госпожица.

146
Гласа