Веселина Радославова Ганева, 9 г.

Описание на проекта:
Банкнота на бъдещето.

59
Гласа