Ваяна Георгиева Меразчиева, 10 г.

Описание на проекта:
Банкнота на бъдещето.

11
Гласа