Максим Янков Алексиев, 10 г.

Описание на проекта:
На паричкатка са стилизирано представени богатствата и разнообразието на българската земя-плодородни ниви, розова долина, планини, реки, лозя, останки от миналото.

46
Гласа