Георги Чолпанов, 5 г.

Описание на проекта:
"СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" върху банкнота с номинал сто лева.

147
Гласа