Жана Георгиева, 8 г.

Описание на проекта:
Рисунка на банкнота от 10 Мяуа

35
Гласа