Георги, 7 г.

Описание на проекта:
банкнота с българската азбука

13
Гласа