Вероника Радославов Митова, 10 г.

Описание на проекта:
Банкнота от сто лева

35
Гласа