Кристина Манушкина, 12 г.

Описание на проекта:
Паричката включва символите на България

126
Гласа