Матеа Здравкова Личева, 11 г.

Описание на проекта:
ББанкнотата е създадена с идея за опазване на планетата Земя. Валутата й е План-съкращение от думата планета. Номиналът на банкнотата е 1, защото имаме една планета Земя. Валутата се използва от държавите, които полагат усилия за опазване на околната среда.Защитена е, като в краищата й има символи с холограмна защита , избразяващи ВЕИ - ветрогенератор, растение, вода, слънчев панел.

76
Гласа