Антония Малинова, 12 г.

Описание на проекта:
Това е банкнотата Уинд, с която може да се пазарува в интернет пространството.

22
Гласа