Преслава Славова, 6 г.

Описание на проекта:
Банкнота с номинална стойност 10лв.

18
Гласа