Симеон Иванов Михайлов, 11 г.

Описание на проекта:
Банкнота с капибара

12
Гласа