Бистра Митковска, 12 г.

Описание на проекта:
Измислени банкноти от 1000,500 и 250 лева

19
Гласа