Александър Миленов Ганев, 11 г.

Описание на проекта:
На банкнотата е изобразен арабски принц, който се стреми към пари и власт. На арабски е изписано ,,Арабска банка", а в кръглия червен печат ,,Народна банка". Подписът е автентичен - на директора на банката Александър Ганев на 11г.

36
Гласа