Йоана Добрева, 9 г.

Описание на проекта:
Банкнота с номинал 100 000

37
Гласа