Ванина Мирославова Златкова, 8 г.

Описание на проекта:
Рисунката представя паричките в котешкия свят. Техника: маркер и акварел.

105
Гласа