Бояна Петрова Петрова, 5 г.

Описание на проекта:
Проект за момичешка паричка с номинал 50.

33
Гласа