Ния Георгиева, 8 г.

Описание на проекта:
Банкнота от 50 лв

84
Гласа