Калина Галимир Илиева, 10 г.

Описание на проекта:
Десет цвята-Банкнотата е изобразена с цветни шевици и е с номинал десет цвята.Посредством азбуката на слепите върху нея е изписано и десет цвята на техния език, което допринася за чувство на равнопоставеност между хората.

16
Гласа