Данаил Драгомиров Друмев, 11 г.

Описание на проекта:
Банкнота с номинал 1500 лева с лика на Георги Сава Раковски.

29
Гласа