Елена Мартинова Христова, 7 г.

Описание на проекта:
Пижу и Пенда

13
Гласа