Виктор Янчев, 10 г.

Описание на проекта:
На моята паричка е изобразено първият будител - Пайсии Хилендарски. Той написва през 1762 г "История Славянобългарска" Изобразявам Пайсии на моята паричка защото той пръв иска да покаже на българите, че не трябва да говорят и да пишат на гръцки език. Също така той показва на българите да не забравят своя род и отечество.

2
Гласа